Oprogramowanie do kalibracji i kontroli jakości

Medivisor Nx
Oprogramowanie do kalibracji monitorów

Oprogramowanie Medivisor Nx jest dostarczane wraz z monitorami JVC (dawniej TOTOKU) serii i2 wyposażonymi we wbudowany kalibrator. Oferuje ono pełen zakres kontroli i zarządzania monitorem, w tym kalibrację do właściwego poziomu luminancji i odpowiedniej krzywej wyświetlania (gamma, DICOM, etc.).

Wraz z upływem czasu zmienia się poziom luminancji i/lub temperatura barwowa monitora. Oprogramowanie Medivisor Nx, poprzez wykonywanie okresowych kalibracji, przeciwdziała temu procesowi i umożliwia utrzymanie prawidłowych parametrów wyświetlanego obrazu przez cały czas eksploatacji monitora.

Graficzna prezentacja wyników kalibracji

Wyniki kalibracji są pokazywane nie tylko liczbowo, ale także w formie graficznej, co zapewnienie szybką i łatwą analizę otrzymanych danych.

Historia kalibracji

Historia kalibracji zapisywana jest oddzielnie dla każdego monitora. Oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp wyników poprzednio przeprowadzonych kalibracyjnych.

Łatwość procedury kalibracyjnej

Dzięki wbudowanemu z przodu monitora kalibratorowi (monitory serii i2) można w łatwy sposób, szybko i dokładnie skalibrować luminancję, krzywą wyświetlania (gamma, DICOM, etc.) i temperaturę barwową (tylko w monitorach kolorowych). Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez oprogramowanie Medivisor Nx.

Obrazy testowe

W oprogramowaniu Medivisor Nx zawarte są obrazy testowe, dzięki którym możliwa jest wizualna ocena prawidłowości pracy monitora.

Więcej informacji na stronie producenta

QA Medivisor
Oprogramowanie do wykonywania testów akceptacyjnych i specjalistycznych

Oprogramowanie QA Medivisor jest dostępne wraz z zewnętrznym zestawem kalibracyjnym CAL012.

Zgodność ze standardami medycznymi

Testy akceptacyjne i specjalistyczne są niezbędne do zapewnienia i utrzymania jakości obrazu wyświetlanego przez monitory medyczne. QA Medivisor pozwala na wykonywanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, zgodnie z następującymi standardami:

JESRA X-0093-2005 - Japońskie standardy inżynierskie dla aparatury radiacyjnej
AAPM TG18 - Amerykańskie Stowarzyszenie Fizyków Medycznych
DIN 6868-57V - Niemiecki Instytut Normalizacyjny

Łatwość obsługi

Przeprowadzenie testów jest proste, łatwe i precyzyjne. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez oprogramowanie na ekranie monitora.

Każdy z powyższych standardów medycznych wymaga wykonania podczas testów akceptacyjnych i specjalistycznych innych czynności kontrolny. Oprogramowanie QA Medivisor prowadzi użytkownika przez wszystkie wymagane do wykonania kroki, zgodnie z wybranym standardem. Testy akceptacyjne i specjalistyczne są łatwe do przeprowadzenia, a wyniki dokładne i precyzyjne.

Oprogramowanie QA Medivisor zarządza danymi i generuje raporty w formacie PDF.

Więcej informacji na stronie producenta

PM Medivisor
Oprogramowanie do zdalnej kontroli i zarządzania monitorami

PM Medivisor to oprogramowanie sieciowe umożliwiające administratorowi systemu komputerowego stały zdalny nadzór i analizę pracy monitorów podłączonych do sieci.

Więcej informacji na stronie producenta


Strona główna | Aktualności | Oferta | Klienci | Kontakt | © 2019 Copyright DISOL Wszelkie prawa zastrzeżone.