Uniwersalna przeglądarka obrazów DICOM - omniRAD RSR2D

Archimedic2-rsr2 prezentacja DEMO

RSR2 to produkt z pakietu firmy iM przeznaczony do obsługi pracowni radiologicznych w zakresie udostępniania obrazów radiologicznych. RSR2 jest przeglądarką obrazów medycznych, w szczególności obrazów powstających w urządzeniach diagnostycznych takich jak: tomograf komputerowy, tomograf rezonansu magnetycznego, cyfrowe aparaty radiologii klasycznej, ultrasonografy, urządzenia do badań naczyniowych, itp. Program operuje na obrazach przesyłanych w standardzie DICOM.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ RSR2/RSR2D?

 1. IMPORTOWANIE OBRAZÓW
  • z sieci PACS (poprzez Dicom Query / Retrieve SCU)
  • z lokalnego dysku (bezpośrednio lub przez import do archiwum lokalnego)
  • z archiwum lokalnego (poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę)
  • z płyty CD (import plików lub otwarcie pliku DICOMDIR)
  • z innych nośników lokalnych – np. USB (bezpośrednio lub przez import do archiwum lokalnego) konwersja wyświetlanych obrazów do popularnych formatów (jpg, bmp, tiff, png, avi) z anonimizacją wyświetlanych danych pacjenta

  Otwieranie różnych typów obrazów:
  • czarno-białe
  • kolorowe (np. US, PET-CT)
  • sekwencje ruchome (US, XA)

  Obsługiwane formaty:
  • CT (tomograf komputerowy)
  • MR (tomograf rezonansu magnetycznego)
  • CR, DR, MG (cyfrowy aparat radiologii klasycznej oraz mammograf)
  • US (ultrasonograf)
  • XA (angiografia, cardio, vascular)
  • PET-CT (Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa)
  • NM (medycyna nuklearna, gamma-kamera)
  • ECG (jest to opcja dodatkowa)
 2. FUNKCJE
  • możliwość wyświetlania wielu obrazów danej serii jednocześnie: umożliwia to np. synchroniczne oglądanie obrazów danego przekroju z różnymi wartościami echa dla badań MR

  Wykonywanie pomiarów:
  • odległości
  • kalibrację odległości
  • kąta 3 i 4-punktowego
  • ROI w postaci elipsy lub krzywej typu spline
  • pola powierzchni, średniej wartości parametru i jego odchylenia dla ROI, parametrem jest zaczernienie obrazu lub gęstość Hounsfielda
  • gęstości Hounsfielda w punkcie

  Konfigurowanie napisów/parametrów wyświetlanych na obrazach
 3. ZAPIS USTAWIEŃ/ZMIAN

  Możliwość zapisania stanu oglądanego zdjęcia (Presentation State)
 4. WYKONYWANIE OPERACJI NA OBRAZACH
  • zmiana kontrastu (ww/wl)
  • inwersja (“negatyw”)
  • obroty, odbicia lustrzane
  • powiększenie i przesuwanie, lupa
  • kalibracja do powiększeniu naturalnym i „piksel to piksel”
  • synchronizacja serii automatyczna i ręczna
  • odejmowanie tła (dsa)
  • używanie kursora 3d
  • rekonstrukcje mpr, volume rendering – 3d
 5. OPIS BADANIA

  Możliwość wykonywania opisu badania w programie stacji opisowej; zapisywanie opisów w formacie Dicom SR na serwerze PACS
 6. ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH MONITORÓW
  • wyświetlanie obrazów medycznych na jednym monitorze medycznym
  • wyświetlanie obrazów medycznych na dwóch monitorach medycznych*
 7. WYDRUK OBRAZÓW
  • możliwość wydruku na drukarkach „dicomowskich” (wydruk na filmach)
  • możliwość wydruku na drukarkach „windowsowych”(wydruk na papierze)
  • możliwość wydruku opisu badania; opis ten wykonywany jest w programie rsr2
 8. UDOSTĘPNIANIE OBRAZÓW

  Udostępnianie obrazów na zewnątrz poprzez ich:
  • nagrywanie jednego lub wielu badań na płyty CD/DVD wraz z przeglądarką
  • wysyłanie do urządzeń sieci PACS poprzez Dicom Store SCU i Dicom Print SCU
  • drukowanie na drukarkach Dicom i systemowych Windows
  • eksport w formacie dicom lub zanonimizowanych jpg/bmp/png/tiff do wskazanego katalogu
 9. INNE

  Obsługę nowoczesnych rozwiązań standardu Dicom:
  • overlay
  • presentation states
  • pliki skompresowane
  Wiele nowości i usprawnień, m.in.; znacznie ulepszone działanie DSA
 10. KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
  • wyrób medyczny klasy I
  • wyrób medyczny klasy IIb*

* - dotyczy rs2d

Strona główna | Aktualności | Oferta | Klienci | Kontakt | © 2022 Copyright DISOL Wszelkie prawa zastrzeżone.